Polityka Prywatności

Obowiązuje od 30.03.2020

§1. Informacje ogólne

a) Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Serwis Internetowy funkcjonujący pod adresem https://blockchainmanager.online.

b) Operatorem Serwisu Internetowego oraz Administratorem danych osobowych jest Marcin Dobruk (http://dobruk.pl).

c) Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora Serwisu Internetowego info@blockchainmanager.online.

d) Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie Internetowym.

e) Serwis Internetowy wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
• prowadzenie newslettera;
• realizacja zamówionych usług;
• prezentacja oferty lub informacji.

f) Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
• poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§2. Wybrane metody ochrony danych osobowych stosowane przez Operatora

a) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

b) Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

c) W celu ochrony danych osobowych Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. Również regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa oraz aktualizacje wszelkiego rodzaju wykorzystywanego oprogramowania programistycznego.

§3. Hosting

a) Serwis Internetowy hostowany jest na serwerach operatora home.pl S.A.

§4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych przez Usługobiorcę

a) W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Usługobiorcy:
• innym użytkownikom, jeśli będzie to niezbędne do podpisania Kontraktu w Grze "BlockchainManager.Online";
• firmom, które świadczą usługi marketingu na rzecz Administratora w Grze "BlockchainManager.Online".

b) Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynnościami określonymi osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 1 rok.

c) Usługobiorcy przysługuje prawo żądania od Administratora:
• dostępu do danych osobowych;
• ich sprostowania;
• usunięcia;
• ograniczenia przetwarzania;
• oraz przenoszenia danych.

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest zbędne do pełnej obsługi Serwisu Internetowego za wyjątkiem adresu e-mail.

e) W stosunku do Usługobiorcy mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia Usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

f) Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

§5. Dane osobowe dzieci i wrażliwe dane osobowe

a) Serwis Internetowy nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 roku życia. Nie kontaktujemy się świadomie ani nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia, ani wrażliwych danych osobowych ("pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego, lub orientacji seksualnej osoby fizycznej" itp.).

b) Prosimy o zapoznanie się z Art. 9 RODO, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

c) Jeśli uważasz, że przypadkowo zebraliśmy takie informacje, skontaktuj się z nami natychmiast, abyśmy mogli uzyskać specjalną zgodę lub usunąć te informacje. Wiadomość do Administratora można wysłać z podstrony /contact.

§6. Informacje w formularzach

a) Serwis Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

b) Serwis Internetowy może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP itp.).

c) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego modułu Serwisu Internetowego, np. w celu dokonania procesu podpisania Kontraktu, czy rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§7. Logi Administratora

a) Informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie Internetowym mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem i zapobieganiu oszustwom.

§8. Istotne techniki marketingowe

a) Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych Usługobiorców, a jedynie anonimowe informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia https://www.google.com/ads/preferences.

b) Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

c) Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu Internetowego w odniesieniu do użytkowników, np. po wykonaniu odpowiedniej funkcji, która w celu informacyjnym lub potwierdzenia może przesłać wiadomość e-mail do użytkownika.

§9. Informacja o plikach cookies

a) Serwis Internetowy korzysta z plików cookies.

b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu Internetowego.

d) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika po prawidłowym zalogowaniu do Serwisu Internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
• realizacji celów określonych w punkcie §8.

e) W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

f) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

g) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu Internetowego.

h) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu Internetowego podmioty, w szczególności dotyczy to firm: TradingView (TradingView Inc. z siedzibą w USA), Google (Google Inc. z siedzibą w USA), eBroker Partner (Rankomat Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Polsce).

§10. Zarządzanie plikami cookies

a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.

b) Pomocnicza lista przeglądarek internetowych do zarządzania ustawień cookies:
Edge;
Internet Explorer;
Chrome;
Safari;
Firefox;
Opera.

c) Pomocnicza lista przeglądarek internetowych do zarządzania ustawień cookies na urządzenia mobilne:
Android;
Safari (iOS);
Windows Phone.

Kontakt

Jakiekolwiek pytania można wysłać na adres e-mail info@blockchainmanager.online lub bezpośrednio z podstrony /contact.